EXPERTISE

Bij expertise wordt in de eerste plaats gedacht aan de technische kennis en ervaring. Hoewel dit belangrijk is, is dit niet het punt waarop InfaNed zich onderscheid van andere aanbieders. Op technologisch vlak ondersteunen wij opdrachtgevers op de meest gebruikelijke technologieen als Java, Dotnet, Microsoft en PHP. Ook andere technologieën zijn mogelijk maar dat hangt af van de soort dienst die gevraagd wordt. Bij maatwerk projecten beperken wij ons tot Java, Dotnet en PHP maar bij detachering of dedicated teams richten wij ons op alle voorkomende technieken omdat de klant de inhoudelijke aansturing doet.

InfaNed onderscheidt zich met name in kwalitatief hoge en succesvolle off-shoretrajecten door een zeer goede voorbereiding en begeleiding van zowel opdrachtgevers als medewerkers in Oekraïne. Hierbij kunnen wij putten uit ruim 5 jaar ervaring in vele, diverse, opdrachten.

Offshore is maatwerk waarbij een goede voorbereiding een voorwaarde is voor het succes van de opdracht. Infaned zal in overleg met potentiële opdrachtgevers allereerst bepalen wat de mogelijkheden zijn voor offshoring voor de specifieke opdrachtgever. Een heldere analyse van de werkzaamheden, verwachtingen, interne organisatie etc. dient als basis. Hierna zal bepaald worden of en op welke manier een traject wordt opgezet en een plan van aanpak worden opgesteld.

Tijdens offshoretrajecten blijft InfaNed de voortgang monitoren en begeleiden vanuit Nederland. Hierbij ligt de focus met name op de communicatie en de overleg structuur, dit is een continu proces om doorlopend de effectiviteit te verhogen. Door de intensieve begeleiding blijft InfaNed goed op de hoogte en kan, indien nodig, snel actie ondernemen.

Deze voorbereiding en begeleiding hebben ertoe geleid dat de door ons uitgevoerde offshore trajecten altijd de beoogde resultaten hebben opgeleverd en vaak meer. Uitgangspunt is altijd een goede/open relatie met de opdrachtgever.